Případová studie

Obor

Zaměstnanci

  • Dosazení HR.
  • Dosazení chybějících zaměstnanců.
  • Řešení přezaměstnanosti.
  • Zaškolení a zvýšení výkonnosti zaměstnanců v praxi.
  • Dočasné dosazení manažera při krátkodobém výpadku, například: mateřská, delší služební cesta, při reorganizaci společnnosti není hned náhrada.
  • Řešíte jiný problém se zaměstnanci?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Zaměstnanci

Případová studie

  • výrobní společnost v oblasti plastikářského průmyslu

Průběh jednání

Interim Verwaltung DE GmbH byla oslovena vedením společnosti za účelem sestavení HR oddělení.

Původně samostatná společnost o 130 zaměstnancích byla čerstvě začleněna do významné nadnárodní skupiny a ta plánovala investovat do rozšíření tamní výroby. Tím společnosti vyvstal závažný problém. Nová linka již byla ve výstavbě a termín pro její zprovoznění byl centrálou pevně stanoven. Doposud společnost fungovala bez personálního oddělení, jen s jednou mzdovou účetní. Úkolem pro následující rok bylo nabrat více než 60 nových zaměstnanců, ať už z dělnických nebo THP pozic.

Analýza (stávající stav)

Naše společnost Interim Verwaltung DE GmbH vybrala odborného Interim manažera, který ve firmě strávil 2 týdny. V průběhu této doby zjistil, jaké jsou přesné požadavky na pozice a zanalyzoval i možnosti využití stávajících pracovních sil.

Tým Interim Verwaltung sestavený z šesti expertů na HR zpracoval tyto výstupy v analýze, která byla představena vedení výrobní společnosti společně s návrhem strategického plánu. Po týdnu byla strategie odsouhlasena, byla podepsána smlouva, která měla pokrývat roční spolupráci.

Cílový stav

sestavení HR oddělení

Základní body plánu:

  • Definování požadavků na pozice, výběr a zaučení pracovníků HR oddělení
  • Nastavení centralizovaných systémů komunikace koncernu v oblasti HR
  • Náborová kampaň

Implementační fáze

Předem určený Interim manažer společně se skupinou šesti HR specialistů ve společnosti Interim Verwaltung přesně stanovili složení nového HR oddělení, které Interim manažer začal implementovat v dané výrobní společnosti. Na těchto požadavcích začalo cílené vyhledávání vhodných adeptů. Bylo zapotřebí nejen definovat požadavky na pozice nového oddělení, ale i nastavit strukturu, zajistit zázemí a nastavit celkové náklady pro nové středisko. Poté mohlo dojít k samotnému náboru klíčových pozic. Součástí nového oddělení se jako první stala mzdová účetní. V průběhu měsíce byli na pozice uvedeni noví HR specialisté v návaznosti na vyhlášená výběrová řízení.

Jejich zaškolení a začlenění do skupiny ostatních HR oddělení v rámci nadnárodní skupiny již probíhalo za příprav na velkou náborovou kampaň. Část zaškolení probíhala za přítomnosti kolegů z centrály a zároveň našeho Interim manažera, který se účastnil všech integračních jednání a tréninků. Tím se postupně nově vzniklé oddělení stávalo plnohodnotným článkem velké skupiny i začínalo plnit úkoly dané na začátku svého vzniku.

Interim Verwaltung sestavila kompletní náborovou kampaň, trvající 6 měsíců, během které se podařilo získat 100 % požadovaných pozic pro zahájení rozšířeného provozu. Zaškolování a zkušební provoz probíhaly dle harmonogramu.

Díky tomu byl provoz zahájen dle původního plánu centrály a nová pobočka velké mezinárodní společnosti tak ihned na vstupu do skupiny získala velmi dobrou startovací pozici pro budoucí postavení v koncernu.

Závěr

V současnosti se společnost opět rozrůstá o novou výrobní halu, na jejímž uvedení do provozu se opět podílí naše společnost Interim Verwaltung DE GmbH, která otevřela dříve ryze české firmě cestu na mezinárodní trh. Společnost Interim Verwaltung se díky tomu stala smluvním partnerem tohoto nadnárodního koncernu v oblastech HR, výroby, managementu a logistiky. Nyní naše spolupráce trvá již třetím rokem.

Napište nám
Zavřít