Případová studie

Obor

Výroba a
technologie

 • Kontrola nastavení kvality a uvedení do praxe.
 • Organizace výroby, aby dodržovala dohodnuté termíny zakázek.
 • Optimalizace a zvýšení produkce výroby nastavení a uvedení v praxi.
 • Postavení nového výrobního závodu včetně rozběhu výroby.
 • Zavedení nové výrobní linky včetně rozběhu výroby.
 • Inovace stávající výrobní technologie.
 • Zavedení systému údržby.
 • Řešíte jiný problém s výrobou - technologií?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Výroba a technologie

Případová studie

 • výrobní společnost na nápoje

Průběh jednání

Na naši firmu Interim Verwaltung DE GmbH se obrátil majitel firmy na výrobu nápojů. Schůzka probíhala nadvakrát, kdy po druhé schůzce jsme se domluvili na zhotovení analýzy v jeho společnosti.

Analýza (stávající stav)

Do společnosti byl na tři týdny dosazen náš Interim manažer, který během této doby zmonitoroval stávající stav a zpracoval data, na základě kterých byla vytvořena prvotní analýza.

Spolupráce na analýze probíhala plánovitě po jednotlivých krocích a na základě této analýzy byly zjištěny následující body:

 • technický/kapacitní problém v samotné výrobní lince
 • přezaměstnanost (mnoho lidí na jedné operaci)
 • neefektivní a pomalá komunikace mezi danými úseky

Načež byla naší firmou Interim Verwaltung vyhotovena a představena daná analýza. Souběžně s ní byla naším týmem vybraných odborníků vytvořena a prezentována strategie a postup. Po odsouhlasení s klientem pak byla podepsána smlouva o spolupráci na dobu šesti měsíců.

Cílový stav

Navýšení výrobní kapacity linky

Implementační fáze

Byl sestaven tým z devíti lidí, specializovaných v oblasti výroby a výrobních technologií, se zkušenostmi z oblasti potravinářského průmyslu. Rovněž z této oblasti byl vybraný Interim manažer, který byl dosazen přímo do společnosti na výrobu nápojů na pozici výrobního manažera. Dle detailně zpracovaného harmonogramu danou strategii začal uvádět v praxi. Jeho práce spočívala v řízení samotného výrobního procesu linky, obeznámení operátorů s jednotlivými kroky projektu, v zaškolení a dohlížení na plnění bodů strategického plánu. Ve firmě takto působil vždy 3 dny v týdnu a bezprostředně se účastnil důsledného dodržování klíčového řešení v praxi. Další 2 dny v týdnu se manažer účastnil porad s vybraným týmem v naší společnosti Interim Verwaltung, kde předával týdenní reporty o dodržovaném postupu dané strategie. V tomto případě se ukázalo, že je důležitá inovace celé výrobní linky, nejen její části, čímž dojde k významnému snížení časové náročnosti operací, snížení výrobních norem a celkové časové efektivitě výroby. Takto pak bylo možno dosáhnout požadovaného navýšení celé výroby produktů - nápojů, což bylo cílem.

Výsledkem bylo, že linka vyráběla v daleko kratší době více produktů, a tím jsme byli nuceni vyřešit i nové skladovací zásoby, a nově přenastavit dílčí procesy včasné expedice. Celé firmě byl vytvořen nový systém a byly implementované nové komunikační kanály mezi jednotlivými úseky tak, aby se docílilo zrychlení kompletního logistického procesu, posléze i efektivity celé firmy.

Změny v projektu

Majitel zpočátku nepočítal s investicí do nové výrobní linky, nýbrž jen do její části, i z důvodů vysokých vstupních nákladů. Jasnou analýzou nákladů a následných přínosů však souhlasil, že stávající stav již neodpovídá současným standardům a není již možné navyšovat produkci na stávající lince. Naše společnost Interim Verwaltung navrhla a zajistila výhodné financování, a tak mohlo dojít k inovaci celé linky. Majitel se nechal přesvědčit i proto, že při inovaci celé linky došlo ke zvýšení produkce, kterou potřeboval a zároveň ke snížení zaměstnanosti, čímž se náklady snížily, a i přesto se zefektivnil celý proces výroby, skladu a logistiky.

Jedním z odsouhlasených plánovaných kroků strategie bylo, že i po šesti měsících jsme s firmou byli stále v kontaktu a kontrolovali stav, zda se dodržuje stanovený koncept.

Závěr

Firma je dodnes ziskovým podnikem, který po realizaci několika dodatečných investičních projektů splňuje velmi vysoké nároky na bezpečnost práce i kvalitu výroby. S ohledem na místní situaci se firmě také obstojně daří udržet si zaměstnaneckou základnu.

Napište nám
Zavřít


Kontaktní formulář

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se
zpracováním osobních údajů.

Zavřít