Případová studie

Obor

Sklad a
logistika

  • Dlouhodobé nastavení minimálních skladovacích zásob.
  • Nastavení systémů včasné expedice a zavedení v praxi.
  • Řešíte jiný problém se skladem a logistikou?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

Sklad a logistika

Případová studie

  • projekce, výroba a prodej nerezových stavebních prvků a konstrukcí

Průběh jednání

Společnost Interim Verwaltung DE GmbH oslovil majitel výrobní společnosti na základě reference našeho klienta. Jeho požadavkem byl kompletní návrh a uvedení do provozu zcela nového expedičního skladu.

Majitel společnosti s více než dvacetiletou historií se donedávna soustředil na zakázkové projekty výroby stavebních prvků, jako jsou schodiště, zábradlí, ploty, nebo doplňky pro volnočasové aktivity. Postupně však rostla konkurence na trhu a on se rozhodl zavést druhý výrobní program. Tím se stal stejný sortiment, ale ve standardizovaných dílcích, tedy modulární systém. Tak chtěl docílit zkrácení technologické přípravy výroby, vyšší sériovosti dílců, snížení jejich výrobních nákladů, a hlavně kratší dodací lhůty. K celkové realizaci bylo zapotřebí založit řízený expediční sklad.

Postupně se rozhodl zavést druhý výrobní program, modulární systém.

Analýza (stávající stav)

Zkušený Interim manažer vybraný společností Interim Verwaltung vstoupil do firmy s cílem zanalyzovat současný stav, budoucí požadavky na sklad a jeho provoz a řízení. Tak strávil ve výrobní firmě 4 týdny. Všechna potřebná vstupní data pak předával týmu pěti expertů z oblasti logistiky skladů, kteří byli v Interim Verwaltung pro tento projekt předem vybráni. Ti data vyhodnotili a zpracovali do finální analýzy. Výstupem byl komplexní návrh řízeného skladu.

Tato analýza vyhodnotila několik stěžejních úkolů:

  • Stanovení skladovacích dispozic a umístění skladu ve společnosti
  • Logistika a nastavení procesů ve skladu v návaznosti na komunikaci s obchodním oddělením a ostatními zúčastněnými úseky
  • Personální a materiální zajištění skladu
  • Řízení dokumentace, přepravní dispozice, provozní postupy
  • Přenesení skladu do IT systému

Když byla analýza představena, návrh detailně konzultován a odsouhlasen vedením společnosti, byla podepsána smlouva na dobu 6 měsíců, ve které došlo k realizaci stanoveného strategického plánu.

Cílový stav

vytvoření expedičního skladu hotových výrobků

Implementační fáze

Jeden vybraný Interim manažer zahájil projekt přímo ve společnosti sestavením detailního půdorysu a procesní mapy skladu. Vše za podpory týmu pěti expertů v Interim Verwaltung. Sklad měl být vytvořen v nevyužívané hale sousedící s výrobní halou a zároveň s nejlepší dostupností pro plánované nakládky. Na základě těchto dispozic proběhly drobné stavební úpravy. V jejich průběhu se již uskutečnilo personální obsazení pozic dvou skladníků/expedientů a jednoho vedoucího skladu. Vedoucí byl předem vytipovaný zkušený skladník s dlouholetou praxí v materiálovém skladu firmy. Další dva skladníci byli pečlivě vybráni ve výběrovém řízení.

Fáze nastavení procesních kroků v informačním systému firmy se již účastnil kompletní tým expedičního skladu. Kromě toho byl do fáze zahrnut i obchodní tým, kdy byli jeho administrátoři zaškoleni v předávání dat do nového modulu Skladu – v tomto okamžiku vstoupil do procesu i druhý manažer naší společnosti Interim Verwaltung, který implementoval navrženou procesní mapu do firemního IT systému a nastavil automatické generování průvodních dokumentů. Expediční sklad měl tak k dispozici přehlednou frontu úkolů, generující se na základě došlých objednávek a s obchodem sdílenou expediční tabuli.

Již 3 měsíce od zahájení projektu sklad započal zkušební provoz. Začaly se naskladňovat první hotové výrobky/dílce a expedovat první objednávky. Postupně docházelo k naplňování skladu dle plánované výroby a navyšoval se počet expedic v závislosti na činnosti obchodního oddělení. Do šesti měsíců byl expediční sklad plně funkční. V průběhu celého projektu Interim manažer podával pravidelné týdenní reporty vedení společnosti a zároveň týmu specialistů v Interim Verwaltung, aby bylo zaručeno dodržení harmonogramu i správné nastavení procesů.

Závěr

Výrobní společnost v krátkém časovém úseku a s minimálními náklady uvedla do provozu sklad výrobků a fungující expediční oddělení. V důsledku těchto kroků firma již v průběhu prvního roku významně zvýšila svoji konkurenceschopnost na trhu. Jen zkrácení dodacích lhůt oproti dřívější zdlouhavé zakázkové výrobě jí umožnilo získat více obchodních zakázek, a tím navýšit roční obrat.

Napište nám
Zavřít