Případová studie

Obor

IT

 • Audit stávajícího IT systému.
 • Inovace stávajícího IT systému.
 • Outsourcing.
 • Systémová integrace.
 • Infrastruktura.
 • Software.
 • Správa IT.
 • Bezpečnost sítí / zabezpečení.
 • Mimořádná opatření.
 • Kamerové systémy.
 • Call centra.
 • Dočasné dosazení IT specialisty při krátkodobém výpadku.
 • Řešíte jiný problém s IT?
Napište nám Poznejte náš proces
Obor

IT

Případová studie

 • projekční společnost – inženýring projektů pro vodní stavby

Průběh jednání

S naším manažerem se spojila firma, která hledala podporu v řízení projektu v oblasti IT. Kameny úrazu dle jejich názoru byly úložiště dat a správa sítě.

Analýza (stávající stav)

Společnost Interim Verwaltung na základě tohoto požadavku dosadila do firmy Interim manažera, aby provedl analýzu problému. Interim manažer po dobu dvou týdnů mapoval současnou situaci, získal všechna potřebná vstupní data a podával pravidelně reporty týmu osmi IT specialistů v Interim Verwaltung. Celý tým pak vypracoval detailní analýzu.

Výsledkem této analýzy bylo následující:

 • Firma dnes disponuje jedním zastaralým serverem – jeho kapacita je nedostačující, data se stále navyšují, chybí výkon a flexibilita, často dochází k výpadkům
 • Revize používaných SW odhalila nesoulad ve verzích a ztíženou komunikaci
 • Revize HW – některé PC jsou zastaralé a neodpovídají požadavkům na nové SW verze
 • Bezpečnost dat – není řešeno

Výstup analýzy byl předložen a prezentován vedení společnosti. Některé body je samotné překvapily a utvrdily, že je třeba okamžitě podniknout nápravné kroky. Ztráta dat by firmu vrátila o deset let zpátky. Tak Interim Verwaltung navrhla aplikovat konkrétní strategický plán nápravy. Ten byl zkonzultován, odsouhlasen a uzavřeli jsme spolu smlouvu na dobu šesti měsíců.

Cílový stav

rychlé a komfortní řešení bezpečného úložiště dat, aktualizace a sjednocení firemního SW, obnova starých zařízení

Implementační fáze

Tým devíti specialistů v IT oblasti a vybraný manažer Interim Verwaltung soustředili svůj plán do třech základních fází:

 • Analýza ukládaných dat (v současnosti výhradně na starém serveru), jejich vytřídění a rozdělení
 • Uložení zásadních dat do cloudu, archivní data zůstávají na serveru
 • Zrevidování a sjednocení používaných SW, modernizace stávajících PC

Data ukládaná doposud na server nebyla nijak tříděna, ani roky udržována. Podrobným filtrováním se podařilo některá data přesunout do archivu a jejich třídění bude provádět po zaškolení pravidelně IT manažer společnosti. Hodně dat se týkalo přeplněných poštovních schránek, které svým objemem dat zbytečně zahlcovaly server. Proto bylo třeba provést školení i všech uživatelů, aby se do budoucna této situaci předcházelo.

Následně byl spolu s vedením společnosti vybrán dodavatel cloudového řešení. Toto řešení bylo vybráno jako nejvhodnější z pohledu současného i z pohledu budoucích nároků. S dodavatelem společnost uzavřela smlouvu s přesně definovanými službami a cenami garantovanými na co možná nejdelší období. Vybraná data byla postupně migrována do cloudu v souladu s požadavkem, aby celá akce neblokovala práci společnosti na důležitých projektech. Bylo tak postupně vybudováno virtuální datové centrum, s maximální dostupností dat odkudkoli, s vysokým výkonem i stupněm zabezpečení.

Správa SW a uživatelského HW zůstala pod kontrolou firemního IT specialisty, který byl pravidelně proškolován v nových technologiích. Sjednocení verzí používaných SW výrazně usnadnilo komunikaci a sdílení dat.

Od počátku byl celý projekt řízen dosazeným Interim manažerem přímo ve společnosti. Pravidelně reportoval plnění cílů jak vedení společnosti, tak týmu odborníků v Interim Verwaltung.

Závěr

Celkově společnost novým řešením úložiště a úpravami v IT oblasti docílila významného navýšení výkonu, větší flexibility v práci a zároveň na vysoké úrovni zabezpečila svoje data.

Napište nám
Zavřít


Kontaktní formulář

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasím se
zpracováním osobních údajů.

Zavřít